Algemene voorwaarden

Algemen voorwaarden www.vanpuyvelde-dewilde.com Alle bestellingen en verkopen via de webshop van BVBA Huis Philip Van Puyvelde-De Wilde worden uitsluitend beheerst door de hiernavolgende verkoops-en leveringsvoorwaarden. Huis Philip Van Puyvelde-De Wilde BVBA heeft het recht om haar algemene verkoopsvoorwaarden ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Huis Philip Van Puyvelde-De Wilde BVBA garandeert dat het geleverde product beantwoord aan overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Verkoper:Huis Philip Van Puyvelde-De Wilde BVBA heeft haar maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Drapstraat 25A. Het BTWnummer is BE0405.074.770.

1. Je bestelling

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden. De klant ontvangt via email, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. De overeenkomst is pas gesloten van zodra Huis Philip Van Puyvelde-De Wilde BVBA een bevestigingsemail heeft gestuurd naar het door de besteller opgegeven emailadres. Huis Philip Van Puyvelde-De Wilde BVBA behoudt zich het recht bestellingen te weigeren onder afwijkende voorwaarden.Voor bestellingen te wijzigen die al betaald zijn maar nog niet vertrokken zijn met de pakketdienst gelieve contact op te nemen met marion@flippes.be Bestellingen worden iedere dag behandeld van 9.00u tot 17u. Orders die geplaatst worden na 17u, worden de dag nadien behandeld.

2. Verzending en bezorging.

Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toelaat. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen tot bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De Vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper.Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Goederen worden pas verzonden na betaling van het volledig verschuldigd bedrag.

Pakketjes zijn afhankelijk van het land 1-4 dagen onderweg.

Zodra uw pakket bij ons vertrekt, ontvangt u een e-mail van het webshopsysteem. De pakketdienst biedt het pakket 2x aan; Indien U beide keren niet aanwezig bent, kan U het in het postkantoor afhalen. U kan er ook voor kiezen om uw pakket in het postkantoor of in een postautomaat te laten bezorgen.

De verzendkosten hangen af van de optie die U kiest. De verzendkosten worden automatisch vermeld bij het aanmaken van uw bestelling.

3.Prijzen en betaalmogelijkheden.

De Prijzen vermeld op de webshop zijn inclusief BTW en in Euro. De Prijzen op de webshop zijn exclusief verzendkosten. Deze worden apart aangerekend bij het afronden van de bestelling. De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden.

Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Huis Philip Van Puyvelde-De Wilde BVBA is niet aansprakelijk voor gevolgen van deze fouten en kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn. Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het verschil. Betalingen gebeuren altijd vooraf. Pas indien de betaling correct is gebeurd, zal het pakket verstuurd worden. Bestellingen die na een periode van 14 dagen nog niet zijn betaald, zullen automatisch worden geannuleerd.

4.Herroepingsrecht.

De consument heeft het recht aan Huis Philip Van Puyvelde-De Wilde bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen. De consument stuurt deze dan in originele verpakking op eigen risico en kosten terug. Opgelet artikelen worden pas terug gezonden nadat u dit  hebt gemeld via e-mail of telefoon. Wij beantwoorden deze steeds.

Het artikel dient in ongewijzigde staat teruggezonden te worden ( inclusief labels) Verzendkosten zijn ten laste van de koper, tenzij er een fout werd gemaakt door Huis philip Van Puyvelde-De Wilde BVBA. Van zodra wij de artikelen in originele staat hebben ontvangen, wordt uw geld(met uitzondering van de verzendkosten) terug gestort binnen de 30 dagen. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt ,bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt,vervalt het recht op ontbinding in de zin van het lid.

5.Garantie en defecten

Ons voornemen is dat u tevreden bent met uw aankoop. U heeft wettelijke garantie op de aangekochte goederen. Als de kwaliteit van de aangekochte goederen niet(meer) aan uw verwachtingen voldoet, mag u uw klacht melden via marion@flippes.be . Wij helpen u graag en staan voor u klaar om het zo snel mogelijk op te lossen. Let wel: Indien u zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijziging of instructies niet heeft opgevolgd, vervalt de garantie. Is je pakket defect toegekomen, geen probleem. Wij proberen om dit zo snel mogelijk op te lossen. Neem contact op met marion@flippes.be. Slecht onderhoud kan leiden tot defecten en komen niet in aanmerking.

Bij het opsturen van defecten dient altijd het kasticket mee opgestuurd te worden. Het product dat opgestuurd wordt, dient in een aanvaardbare staat te zijn, volledig gereinigd.

6.Privacy Alle gegevens die met ons worden gedeeld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij verbinden er ons toe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie te respecteren. Iedereen die online ooit een bestelling plaatste, heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en om deze te wijzigen. Indien er foute gegevens doorgegeven worden door de klant, kan BVBA Van puyvelde-De Wilde niet aansprakelijk gesteld worden wanneer het onmogelijk is om aan zijn verplichtingen te voldoen.(bijvoorbeeld berichtgeving of levering) Minderjarigen onder de 18 jaar kunnen enkel aankopen doen op de webshop in geval van toestemming van ouder of voogd. 7. Bevoegdheidsbeding-toepasselijk recht elk geschil verband houdend met de internetaankoop valt onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, naar keuze van de verkoper voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.